Install-RemoteVM När du vill sitta lugnt på din stol och rulla ut VM’s till olika Hyper-V hostar. (WS12R2, MDT2013)

Install-RemoteVM är ett script för att rulla ut VM’s på olika Hyper-V hostar, remote, automatiserat och med kopplingar till AD, WDS och MDT/MDTDB. Riktar även ett stort tack till Micke Nyström för inspirationen jag hämtat från hans Out Of Band install of Windows Server 2012 R2 Using MDT,WDS and PowerShell inlägg och tillhörande script som gör de samma med fysiska HP servrar. Powershell is king :)

Finns att ladda ner här

Eller läsa här:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
<#
 #############################################################################
 # Created:	2014-01-02
 # version:	v1.0
 # Author:	Henrik Toft, inspired by the deploymentbunny...
 # Homepage:	http://www.toft.se/
 # Disclaimer:	This script is provided "AS IS" with no warranties
 #############################################################################
 #
 #
 ############################ EXAMPELS #######################################
 
# Example 1: Script is generating static VM Physical Address
Install-RemoteVM -VMName SRV133 -VMRam 2048MB -VMNetwork LAN -VMCpu 1 -VMDiskSize 100GB -VMHost LAB-VMHOST01 -MDTServer LAB-MDT01 -MDTDataBaseInstance ADK -MDTDataBase MDT -TaskSequence WS12R2-01
 
# Example 2: User specifies static VM Physical Address
Install-RemoteVM -VMName SRV134 -VMRam 2048MB -VMNetwork LAN -VMCpu 1 -VMDiskSize 100GB -VMMacAddress "00:15:5A:AA:AA:11" -VMHost LAB-VMHOST01 -MDTServer LAB-MDT01 -MDTDataBaseInstance ADK -MDTDataBase MDT -TaskSequence WS12R2-01
 
 #############################################################################
 #>
 
Function Install-RemoteVM{
    Param(
    [parameter(mandatory=$true)][ValidateNotNullOrEmpty()]$VMHost,
    [parameter(mandatory=$true)][ValidateNotNullOrEmpty()]$VMName,
    [parameter(mandatory=$true)][ValidateNotNullOrEmpty()]$VMRam,
    [parameter(mandatory=$true)][ValidateNotNullOrEmpty()]$VMNetwork,
    [parameter(mandatory=$false)][ValidateNotNullOrEmpty()]$VMMacAddress,
    [parameter(mandatory=$true)][ValidateNotNullOrEmpty()]$VMCpu,
    [parameter(mandatory=$true)][ValidateNotNullOrEmpty()]$VMDiskSize,
    [parameter(mandatory=$true)][ValidateNotNullOrEmpty()]$MDTServer,
    [parameter(mandatory=$true)][ValidateNotNullOrEmpty()]$MDTDataBaseInstance,
    [parameter(mandatory=$true)][ValidateNotNullOrEmpty()]$MDTDataBase,
    [parameter(mandatory=$true)][ValidateNotNullOrEmpty()]$TaskSequence
    ) 
 
    ## Check for Hyper-V PowerShell Module
    if ($(Get-WindowsFeature Hyper-V-PowerShell).InstallState -like "Available") {Install-WindowsFeature Hyper-V-PowerShell -Verbose}
 
    ## Check if VM exist
    $VM = Get-VM $VMName -ComputerName $VmHost -ErrorAction SilentlyContinue
    if ($VM) {
      Write-Verbose "$VMName already exist..." -Verbose
      break
      }
 
    ## Define New-PhysicalAddress Function
    Function New-PhysicalAddress{
    param(
    [int] $len = 12,
    [string] $chars = "0123456789ABCFEF"
    )
    $bytes = new-object "System.Byte[]" $len
    $rnd = new-object System.Security.Cryptography.RNGCryptoServiceProvider
    $rnd.GetBytes($bytes)
    $macraw = ""
    for( $i=0; $i -lt $len; $i++ ) {$macraw += $chars[ $bytes[$i] % $chars.Length ]}
    $PhysicalAddress = "0"+"0"+":"+"1"+"5"+":"+$macraw[4]+$macraw[5]+":"+$macraw[6]+$macraw[7]+":"+$macraw[8]+$macraw[9]+":"+$macraw[10]+$macraw[11]
    Write-Output $PhysicalAddress
    }
 
    ## Import modules
    try {Import-Module "C:\Scripts\MDTDB.psm1" -ErrorAction Stop} catch {Write-Warning "Error occured: $_"}
    try {Import-Module WDS -ErrorAction Stop} catch {Write-Warning "Error occured: $_"}
 
    ## Check if script static mac or user static mac should be used.
    if ($VMMacAddress) {Write-Host "Static MacAddress: $VMMacAddress was specified by user"}
      else {
      $VMMacAddress = New-PhysicalAddress
      Write-Host "Static MacAddress: $VMMacAddress was specified by script"      }
 
    # Create VM
    $VmVhdLocation = (Get-VmHost -ComputerName $VmHost).VirtualHardDiskPath
    New-VHD -ComputerName $VmHost –Path "$VmVhdLocation\$($VMName).vhdx" -SizeBytes $VMDiskSize -Verbose
    New-VM -ComputerName $VmHost –Name $VMName –MemoryStartupBytes $VMRam –VHDPath "$VmVhdLocation\$($VMName).vhdx" -SwitchName $VMNetwork -Generation 2 -Verbose
    Set-VM -ComputerName $VmHost -VmName $VMName -DynamicMemory -ProcessorCount $VMCpu -MemoryMaximumBytes $VMRam -Verbose
    Set-VMNetworkAdapter -ComputerName $VmHost -VMName $VMName -StaticMacAddress $VMMacAddress -Verbose
    Write-Verbose "VM $VMName was created" -Verbose
 
    # Get/Set Vars
    $VMidGuid = $(Get-Vm $vmname -ComputerName $VMHost).Id
    $VMidMac = $VMMacAddress -replace ':','-'    
 
    # Print Vars
    Write-Host "VMHost = $VMHost"
    Write-Host "VMName = $VMName"
    Write-Host "VMRam = $VMRam"
    Write-Host "VMNetwork = $VMNetwork"
    Write-Host "VMMacAddress = $VMMacAddress"
    Write-Host "VMCpu Count = $VMCpu"
    Write-Host "VMDiskSize = $VMDiskSize"
    Write-Host "MDTServer = $MDTServer"
    Write-Host "MDTDataBaseInstance = $MDTDataBaseInstance"
    Write-Host "MDTDataBase = $MDTDataBase"
    Write-Host "TaskSequence = $TaskSequence"
    Write-Host "GUID = $VMidGuid"
    Write-Host "VmVhdLocation = $VmVhdLocation"
 
  # PreStage in WDS
  # note to self.. do something about this if if mess.. 
  $WDSComputer = Get-WdsClient -DeviceName $VMName
  if ($WDSComputer.DeviceName -EQ "$VMName"){
    Write-Host "$VMName was found in WDS. Checking MacAddress"
    if ($WDSComputer.DeviceID -Match "$VMidMac") {
    Write-Host "Prestaged in WDS. DeviceName and MacAddress are correct" -ForegroundColor Yellow
    }
    else{
      Write-Host "Reinstating in WDS, adding" -ForegroundColor Yellow
      Remove-WdsClient -DeviceName $VMName
      Sleep -Seconds 1
      New-WdsClient -DeviceID $VMidMac -DeviceName $VMName -PxePromptPolicy OptOut -BootImagePath "Boot\x64\Images\LiteTouchPE_x64.wim" -ErrorAction Stop -JoinDomain $false
      }
    }
  else
    {
    Write-Host "$VMname is not prestaged in WDS, adding"
    New-WdsClient -DeviceID $VMidMac -DeviceName $VMName -PxePromptPolicy OptOut -BootImagePath "Boot\x64\Images\LiteTouchPE_x64.wim" -ErrorAction Stop -JoinDomain $false
    }
 
  # Prestage in MDT
  connect-mdtdatabase -sqlserver $MDTServer -instance $MDTDataBaseInstance -database $MDTDataBase -Verbose
  $MDTComputerSettings = @{OSInstall='YES';OSDComputerName="$VMName";TaskSequenceID="$TaskSequence";SkipTaskSequence='YES';SkipComputerName='YES';SkipApplications='YES';SkipDomainMembership='YES'}
  Write-Host "Checking $VMMacAddress"
  $MDTComputer = Get-MDTComputer | Where-Object -Property "MacAddress" -Like -Value $VMMacAddress
  if ($MDTComputer.MacAddress -EQ "$VMMacAddress")
    {
    Write-Host "Prestaged in DB"
    Write-Host "Update record"
    Set-MDTComputer -id $MDTComputer.ID -settings $MDTComputerSettings
    }
  else
    {
    Write-Host "Not Prestaged in DB"
    New-MDTComputer -macAddress $VMMacAddress -description $VMName -settings $MDTComputerSettings
    }
 
  # Start VM
  Start-Vm -ComputerName $vmhost -Name $vmname -Verbose
 
}
 
# SCRIPT MAC
#Install-RemoteVM -VMName SRV133 -VMRam 1024MB -VMNetwork LAN -VMCpu 1 -VMDiskSize 100GB -VMHost LAB-VMHOST01 -MDTServer LAB-MDT01 -MDTDataBaseInstance ADK -MDTDataBase MDT -TaskSequence WS12R2-01
 
# USER MAC
#Install-RemoteVM -VMName SRV134 -VMRam 2048MB -VMNetwork LAN -VMCpu 1 -VMDiskSize 100GB -VMMacAddress "00:15:5A:AA:AA:11" -VMHost LAB-VMHOST01 -MDTServer LAB-MDT01 -MDTDataBaseInstance ADK -MDTDataBase MDT -TaskSequence WS12R2-01
This entry was posted in Deployment, Powershell. Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*


fem × = 10

32 739 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>