Aktivera Remote Desktop i Windows Server 2012 genom PowerShell

Mycket handlar just nu om PowerShell för min del. Vad det egentligen handlar om är automatisering. Att kunna göra saker med minimal egen insats och på snabbast möjliga tid. Här är ett litet tips på 2 kodrader om hur vi kan automatisera aktivering av Remote Desktop med hjälp av WMI/PowerShell. Genom att sedan lägga in detta som ett script i en sekvens i MDT (t.ex.) kan vi helt automatiskt installera upp nya servrar som från start har RDP aktiverat.

1
2
3
4
5
6
7
8
 
# Enable RDP and FW-Rules for RDP by Toft
 
# Enable Remote Desktop on computer
(Get-WmiObject win32_TerminalServiceSetting -Namespace root\cimv2\TerminalServices).SetAllowTSConnections(1)
 
# Enable Firewall Rules to Accept Remote Desktop Connection
Get-NetFirewallRule | ? {$_.name -like "RemoteDesktop*"} | Set-NetFirewallRule -enabled true
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*


× 7 = fjorton

32 377 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>