Server 2012 Sätt upp en LAB DC med PowerShell Del 2: DHCP

Tjenare!

Idag skall vi titta på hur man konfigurerar en komplett DHCP server med PowerShell i Server 2012. Anledningen till att göra detta med PowerShell är så klart att vi kan automatisera installationen, Samt att det sparar tid. Vill man sedan köra Core Server så är det även lämpligt att kunna sätta upp t.ex. en DHCP server via PowerShell. Vi kör igång direkt. Starta en eleverad PS Prompt och börja köra in följande rader, skriver även med en liten förklaring per kommando-rad.

# Installera DHCP Rollen på servern och inkludera RSAT DHCP
Install-WindowsFeature DHCP -IncludeManagementTools

# Skapa säkerhetsgrupper för DHCP Servern. Eftersom det är ett cmd cmdlet så kör jag det gärna med invoke-expression eller invoke-command.
$DoNetShDhcpAddSecGroups = ”netsh dhcp add securitygroups”
invoke-expression ”$DoNetShDhcpAddSecGroups”

# Starta om DHCP server tjänsten för att läsa in ändringar.
Restart-service ”DHCPServer”

# Autentisera DHCP servern i ditt AD
Add-DHCPServerInDC -DnsName lab-dc01.lab.local 192.168.100.1

# Om du har flera nätverksadaptrar kan det vara en ide att binda DHCP servern till en specifik adapter.
#Set-DhcpServerv4Binding -BindingState $true -InterfaceAlias “Local Area Connection”

# Skapa ditt DHCP Scope
Add-DhcpServerv4Scope -Name ”192.168.100.0″ -StartRange 192.168.100.50 -EndRange 192.168.100.200 -SubnetMask 255.255.255.0

# Vid behov ändrar vi utlåningstid på adresserna i DHCP servern.
Set-DhcpServerV4scope -ScopeId 192.168.100.0 -LeaseDuration (New-TimeSpan -Day 3)

# Konfigurera default GW/Router Option för din DHCP server.
Set-DhcpServerv4OptionValue -OptionId 3 -value 192.168.100.254

# Konfigurera DNS server Option för din DHCP server. Force för att inte verifiera DNS funktionalitet (t.ex. om dns servern ej är upplagt än)
Set-DhcpServerv4OptionValue -OptionId 6 -value 192.168.100.1 -force

# Konfigurera DNS Server prefix
Set-DhcpServerv4OptionValue -OptionId 15 -value lab.local

# Konfigurera Bootserver Host option (om du har en TFPT server på ditt nät för boot)
Set-DhcpServerv4OptionValue -OptionId 66 -value lab-mdt

# Konfigurera Bootfile Name Option (för att speca förvägen till filen på TFTP servern)
Set-DhcpServerv4OptionValue -OptionId 67 -value \boot\x64\wdsnbp.com

# Lägg till reservationer i DHCP servern vid behov
Add-DhcpServerv4Reservation -IPAddress 192.168.100.5 -ClientId F0-DE-F1-7A-11-6A -Description ”Rervation för server: lab-mdt”

# Lägg till Deny Filter för specifik MAC adress
Add-DhcpServerv4Filter -List Deny -MacAddress F0-DE-F1-7A-11-6B -Description ”Deny Filter för: Stina på ekonomiavdelningen”

# Hämta statistik från din nya DHCP server
Get-DhcpServerv4Statistics

I nästa del skall vi titta på om vi sätter upp lab/demo användare, datorer i OU’s i AD’t genom powershell

This entry was posted in Powershell. Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*


sex × 4 =

32 377 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>