Server 2012 Sätt upp en LAB DC med PowerShell Del 1: ADDS/DNS

Tiden går och labbandet med Windows Server 2012 Flyter på. Har den senaste tiden hårdkört min nya laptop med WS12, MDT 2012 Update1, Hyper-V och PowerShell. Kommer nu dela med mig av lite tips i flera delar om hur man komplett sätter upp en DC med DHCP/DNS genom PowerShell. Vi mjukstartar lite genom att titta på hur man sätter upp DC’n.

# Börja med att sätta datornamnet till lab-dc01 och starta om datorn (om du nu vill byta)
Rename-Computer lab-dc01
Restart-Computer

# Sätt fast IP nummer på servern i fråga. Men börja med att kontrollera InterfaceIndex på din nätverksadapter (Bör heta 12)
Get-NetAdapter

# Fortsätt sedan med att sätta fast ip på InterfaceIndex 12
New-NetIPAddress -InterfaceIndex 12 -IPAddress 192.168.100.1 -PrefixLength 24 -DefaultGateway 192.168.100.254

# Sätt DNS Adress på InterfaceIndex 12
Set-DnsClientServerAddress -InterfaceIndex 12 -ServerAddresses 127.0.0.1

# Förhoppningsvis har allt går bra så långt och vi kan installera rollerna för ADDS och DNS
Install-WindowsFeature DNS, AD-Domain-Services -IncludeManagementTools

# När det är gjort kan vi konfigurera ADDS med följande rad
Install-ADDSForest -CreateDNSDelegation:$false -DatabasePath “C:\Windows\NTDS” -DomainMode “5″ -DomainName “lab.local” -DomainNetBIOSName “lab” -ForestMode “5″ -InstallDNS:$true -LogPath “C:\Windows\NTDS” -SYSVOLPath “C:\Windows\SYSVOL” -Force -NoRebootOnCompletion -SafeModeAdministratorPassword $(ConvertTo-SecureString -AsPlainText -String ”P@ssw0rd” -Force)

#Lägg till DNS forwarders till din nya NS för att slippa belasta root-maskinerna. I detta exempel använder jag google’s public servrar. Bara att byta till vad man själv vill köra.
Set-DnsServerForwarder 8.8.8.8, 8.8.4.4

# Om allt går bra så återstår det bara att starta om servern för att logga in dom domain administrator instället för local administrator.
Restart-Computer

# Tips: Bunta ihop alla raderna till ett script och kör det för att automatisera hela processen. Alternativt lägg in det i MDT’s scriptroot och kör det genom din TS från %SCRIPTROOT% . Ta då inte med sista rader ”restart-computer” eftersom du vill att MDT själv skall starta om datorn genom TS:en och på så vis vara medveten om det. I MDT senacriot är det även rekommenderat att låta MDT sätta IP nummer på maskinen.

# I nästa del fortsätter vi med DHCP konfiguration i PowerShell

This entry was posted in Powershell. Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*


fyra + 6 =

32 377 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>