I molnet kan ingen höra dig skrika

För er som läser titeln på denna artikel och frågar er: Molnet? Så skall jag förklara lite av bakgrunden till denna artikel. Molnet är i grunden benämningen på Internet eller något som ligger i Internet, Idag säger man snarare att Molnet är en teknik för att använda tjänster och andra datorer över Internet. En molntjänst kan också rent tekniskt tillhandahållas av både en extern leverantör och av den egna organisationen. Idag skall vi dock enbart beröra den del av molnet som tillhandahålls av en extern leverantör.

Det går alltså ut på att hyra en tjänst över Internet som man tidigare kanske driftat in-house (eller ”på egen hand”) men även i många fall tjänster som man inte varit tillgängliga tidigare. Vi lägger alltså våra tjänster helt i händerna på någon på Internet. Detta är ofta inget problem när det kommer till tjänster som facebook, google+, twitter och diverse bloggtjänster. Platser där du lagrar dina egna privata bilder, inlägg osv. Men det är fortfarande helt befogat att ställa sig samma frågor ang. dessa tjänster som jag kommer ta upp längre ner i denna artikel.

Men nu skall vi i första hand prata om att använda molnet för tjänster som helt eller delvis ligger till grund för ett helt företags fortlevnad. Utbudet på molnet är idag så välutvecklat att vi i princip ”kan” ersätta alla funktioner i ett företagsnätverk med en molntjänst. Just de faktum att det ”går” verkar vara det som fascinerar folk mest, i alla fall de människor jag träffar. En av de vanligaste frågor som rör molnet är just ”Kan vi inte lägga det i molnet?”, Där ”kan” är ett ord som återkommer gång på gång. Svaret på frågan är givetvis JA det ”kan” ni. Hur vore det om vi stället ställde oss frågan ”På vilket sätt vore det lämpligt kontra olämpligt att hyra denna tjänst som en molntjänst”. Svaret frågan är givetvis beroende av vad det är för typ av tjänst, hur den används och vad den fyller för funktion inom organisationen. Vad jag menar är att det vore bra om vi slutade intressera oss för molnet på grund av att ”det går” och istället börjar funderar på det mest grundläggande ”Vad är bäst för oss”.

Molntjänster är säkra, tillförlitliga och stabila låter det. Jo.. När jag hör ett sådant påstående så tänker jag på SJ….som också är säkra, tillförlitliga och stabila. Eller hur va de nu med de? Om vi drar denna parallell vidare så skulle jag vilja påstå följande. Många människor har ändrat uppfattning om t.ex. SJ efter diverse incidenter och tidningsartiklar. Några drar sig för att resa med dem på grund av osäkerhet osv. Några är endå tvungna på grund av brist på alternativ. Men! Man vi jämför antalet incidenter och tidningsartiklar mellan SJ och molntjänster så känns det som att SJ ligger ganska bra till. Men endå är det få människor som ändrat uppfattning om molntjänster?

Om vi går vidare på säkerheten med molntjänster. Vad får du reda på som kund/brukare? Får du reda på hur dina lösenord lagras och hanteras? Får du en teknisk redogörelse på hur dina backuper lagras och hanteras? Redogör leverantören alla intrång/intrångsförsök de har/haft direkt och/eller indirekt som berör din tjänst? Svaret på samtliga av dessa frågor är förmodligen inget/nej/knappast.

Vad jag faktiskt tycker molntjänster är bra till är att t.ex. under perioder tillhandahålla en eller flera tjänster som behövs för att utvärdera tekniker, användas för div. migreringar alt. tjäna som en distributionskanal för information. Helt enkelt som en tjänst som finns tillgänglig vid temporärt behov av datorkraft. I vissa fall kan man även motivera molntjänster på grund av att det ofta är enkelt att förutse kostnader och att det många gånger ger en oslagbar skalbarhet. Mitt sista argument för att faktiskt försvara valet av molntjänster är att företaget eller organisationen inte har/vill ha någon it-miljö, Detta kan vara på grund av kunskap, plats eller strategi. Det enda jag personligen begär är att de som fattar beslutet i slutändan förstår skillnaden, fördelar och nackdelar på de olika tekniska alternativ som finns.

I molnet är allt gratis är ett annat fantastiskt påstående som jag får höra ibland. Det är en stor missuppfattning som många har. Om de inte tror att det är helt gratis så är istället uppfattningen att det nästan är gratis. Faktum är att det nästan alltid är dyrare att ersätta en molntjänst med en in-house tjänst. Som tidigare nämnt så kan en ekonomiska vinning inträffa om man under en kort tid behöver tillgång till datorkraft. Man slipper då köpa all kraft som man endå bara tänkt använda en kort period. Men det är viktigt att inte misstolka detta med att det generellt är gratis/billigare att ersätta en molntjänst med en in-house tjänst.

Min slutsats i denna artikel blir att molntjänster skall användas av dem som förstår vad det är. Generellt så tycker jag också att man borde vara mer restriktiv när man tänker på molnet som lösningen på alla problem. Tänk också på att en lokal miljö ofta sitter på något som en molntjänst sällan han erbjuda, nämligen 100/1000Mbit nätverk.

Vill också förtydliga att att definitionen av molntjänst i denna artikel inte har något att göra med in-house virtualisering som molntjänst.

This entry was posted in IT Filosofi. Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*


8 × nio =

32 377 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>