Monthly Archives: april 2012

Backup till zip-arkiv

Tjenare! Dagens tips handlar om hur man på att hyfsat sätt skapar dagliga zip-arkiv som backup av en eller flera kataloger. I mitt exempel plockar jag in data från olika kataloger till en samlingskatalog, för att sedan zippa ihop innehållet … Continue reading

Posted in IT Tips & Trix | Leave a comment

Aktivera Exchange 2010 SMTP Loggning

Aktivera SMTP Loggning på vald SMTP Connector Set-SendConnector ”Min SMTP Connector” -ProtocolLoggingLevel Verbose Ändra default katalog för logfiler (Default: C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V14\TransportRoles\Logs\ProtocolLog\SmtpSend) Set-TransportServer contoso-mx1 -SendProtocolLogPath ”E:\LOG-SMTP-SEND” Ändra default storlek för logfiler Katalogdefault size är 250MB (därför är inviduel LogMaxFileSize 250MB) … Continue reading

Posted in IT Tips & Trix | Leave a comment

Tabort katalog efter X dagar med Powershell-script

Dagens tips handlar om powershell. Ta bort X antal dagar gammal katalog, i t.ex. f:\backup\ I detta exempel tar vi bort 30 dagar gammla kataloger. get-childitem ”f:\backup\” |? {$_.psiscontainer -and $_.lastwritetime -le (get-date).adddays(-30)} |% {remove-item $_ -Recurse -force} Kör powershellscript … Continue reading

Posted in Powershell | Leave a comment

Installera på en RD Session Host Server

När man skall installera program/appas på en RD session host så kan det vara bra att känna till följande tips. Innan man installerar applikationen, sätt server/användaren i installationsläge genom en eleverad prompt. change user /install När applikationen är installerad så … Continue reading

Posted in IT Tips & Trix | Leave a comment

Lägg till en 2008 R2 DC i en SBS 2008/2008 domän.

För att lägga till en DC med 2008 R2 så måste man uppgradera schema version på sin SBS 2008/2008 maskin. Här är en lite how-to om hur man går tillväga. 1. Kopiera adprep från 2008 R2 DVD:n som ligger i … Continue reading

Posted in IT Tips & Trix | Leave a comment

Blogg & Ambitioner

Tjenare! Har varit en mycket inaktiv bloggare de senaste, vid några tillfällen har jag suttit mig framför datorn med höga ambitioner att skriva en fantastisk artikel till bloggen. men icke.. Har nu bestämmt att strunta i ambitionsnivån och snarare använda … Continue reading

Posted in Vardag | Leave a comment