Category Archives: Uncategorized

Copy-AdGroup, Kopiera gruppmedlemar från en grupp en till annan med PowerShell

Inte hela världen, men ganska praktiskt. Säg att man vill kopiera alla medlemmar i en grupp till en annan grupp. Eller lägga in medlemar från flera grupper i en ny grupp. I exemplet nedan säger vi att medlemmar från grupp1 … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Aktivera Remote Desktop i Windows Server 2012 genom PowerShell

Mycket handlar just nu om PowerShell för min del. Vad det egentligen handlar om är automatisering. Att kunna göra saker med minimal egen insats och på snabbast möjliga tid. Här är ett litet tips på 2 kodrader om hur vi … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment